Argitalpenak

 

2023

Zabala, I. (2023) “Euskararen erregistro akademikoen garapenaz: hiztegia eta fraseologia” In David Lindemann (ed.) Miren Azkarateri esker onez. Bilbo: UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua: 313-332

Zabala, I.;  Aranzabe, M. J. (2023) “HARTA/TAILA: Herramienta de ayuda a la enseñanza-aprendizaje de la fraseología académica del euskera basada en un corpus de trabajos académicos” Genres and Languages in Digital Environments: Trends and New Directions. Joint 21st AELFE-LSPPC7 Conference. Zaragoza, 28-30th June 2023. (LABURPENA)

Aranzabe, M.J., Zabala, I.; Aldezabal, I. (2023) “Goi-mailako testu akademikoak lantzeko baliabideak eta tresnak” II. CLARIAH-EUS workshop: Europako ikerketa azpiegiturekin lotuta egongo den euskararako ikerketa azpiegitura eraikitzen. Donostian, 2023ko azaroaren 23an. (POSTERRA)

2022

Aranzabe, M.J.; Gurrutxaga, A. Zabala, I. (2022) Compilación del corpus académico de noveles en euskera HARTAeus y su explotación para el estudio de la fraseología académica”Procesamiento del Lenguaje Natural, Revista no 69, septiembre de 2022, pp. 95-103

Alonso-Ramos,  M.; Zabala, I. (2022) “HARTAes-vas: Lexical combinations for an academic writing aid tool in Spanish and Basque”SEPLN-PD 2022. Annual Conference of the Spanish Association for Natural Language Processing 2022: Projects and Demonstrations, September 21-23, 2022, A Coruña, España.

Aranzabe, M.J.; Aldezabal, I.; Zabala, I. (2022) “Recursos y Herramientas de Lingüística de Corpus y PLN para la Monitorización e Investigación de los Usos Académicos del Euskera” III. workshop de INTELE (Infraestructura de Tecnologías del Lenguaje). Madrid, 13 y 14 de septiembre (POSTERRA)

2021

Zabala, I.; Aranzabe, M.J.; Aldezabal, I. (2021) Retos actuales del desarrollo y aprendizaje de los registros académicos orales y escritos del euskera” Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación 88, pp. 31-50

Zabala, I.; Aldezabal, I.; Aranzabe, M.J. (2021) “Academic Research Works and Domain Dinamics: Resources and Tools for Basque Academic Writing” 18th International Conference on Minority Languages (Bilbao, 2021/03/24-26) (LABURPENA)

Zabala, I. (2021) “Euskaltzaindiaren Hiztegiaren ekarpena lexiko espezializatuaren eta ez-espezializatuaren harmonizazioan” In Andres Urrutia (ed.) Arantzazutik mundu zabalera. Euskararen normatibizazioa: 1968-2018. IKER 40. Euskaltzaindia-Iberoamericana Vervuert: 285-299

Gonzalez-Dios, I.; Iñurrieta, U.; Zabala, I. (2021) “General and Specialised Corpora to Raise Linguistic Awareness in a Language Undergoing the Normalisation Process: Academic Writing in Basque” In AELFE-TAPP 2021 (19th AELFE Conference, 2nd TAPP Conference). Multilingual academic and professional communication in a networked world. Proceedings of AELFE-TAPP 2021 (19th AELFE Conference, 2nd TAPP Conference). Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 7-9 July 2021″. Vilanova i la Geltrú: Universitat Politècnica de

 

2017

Zabala, I.(2017) “Light Nouns and Term Creation in Basque ” Terminàlia Nº 15 (2017): 17-37.

Aldezabal, I.; Aranzabe, M. J.; Diaz de Ilarraza, A.; Zabala, I. (2017) “Terminologia lantzeko baliabideak EHUn” Senez, 48 (2017), 211-216.

San Martin, I. (2017) “Terminologia Erreala Ikusgai egiten: Terminologia Sareak Ehunduz programa” Osagaiz, 1 (2017)


2016

Zabala, I.; San Martin, I.; Lersundi, M. (2016) “Learning terminology in order to become an active agent in the development of Basque biomedical registers” Language Learning in Higher Education. Journal of CercleS (European Confederation of Language Centres in Higher Education). De Gruyter Mouton. Volume 6, Issue 1 (May 2016). Special issue: Teaching Medical Discourse in Higher Education.


2015

Zabala, I.; Lersundi, M.; Martínez, M.; Requero, M. A.; Omaetxebarria, M.J. (2015) “Biokimikaren terminologiaren deskripzioa: erabilera errealetik hiztegietara” In Beatriz Fernandez eta Pello Salaburu (ed.) Ibon Sarasola, Gorazarre, Homenatge, Homenaje. UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. Bilbo, 679-692

2014

Zabala, I.; San Martin, I.; Lersundi, M. (2014) “Linguistic and sociolinguisitc factors that influence the detection, implantation and circulation of natural terminology in academic uses of Basque” In Pascaline Dury, José Carlos de Hoyos, Julie Makri-Morel, François Maniez, Vincent Renner & María Belén Villar Díaz (ed.) La néologie en langue de spécialité. Neology in specialized languages. La neología en lengua de especialidad. Publications du CRTT. Lyon (Francia), 141-164

2013

San Martin, I. (2013) “Terminologia sareak Ehunduz: unibertsitateko ikasgeletan erabiltzen den terminologia ikusgai egin nahi duen programa” In Xabier Alberdi eta Pello salaburu (ed.) Ugarteburu terminologia jardunaldiak (V). terminologia naturala eta terminologia planifikatua euskararen normalizazioari begira. UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. Bilbo, 20-32

Zabala, I; Lersundi, M.; Leturia, I.; Manterola, I. eta Santander, G. (2013) “GARATERM: euskararen erregistro akademikoen garapenaren ikerketarako lan-ingurunea” In Xabier Alberdi eta Pello salaburu (ed.) Ugarteburu terminologia jardunaldiak (V). terminologia naturala eta terminologia planifikatua euskararen normalizazioari begira. UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. Bilbo, 98-114

Angulo, P. eta Zabala, I. (2013) “Matematikako terminologia: erabilera errealetik hiztegietara” In Xabier Alberdi eta Pello salaburu (ed.) Ugarteburu terminologia jardunaldiak (V). terminologia naturala eta terminologia planifikatua euskararen normalizazioari begira. UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. Bilbo, 50-73

Zabala, I.; San Martin, I.; Lersundi, M. (2013) “La gestión de la variación terminológica en una lengua en proceso de normalización: el caso de la terminología anatómica en euskera” In Angels Llanes, Lirian Astrid Ciro, Lídia Gallego & Rosa Mateu (ed.) Applied Linguistics in the Age of Globalization. Lleida: Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 289-294

2012

Zabala, I.; San Martin, I.; Lersundi, M.; Azkue, J.J. & Mendizabal, J. (2012) “The Elaboration of Human Anatomy Terminology for the Basque Language: the Contribution of Translators, Linguists and Experts” Terminalia Vol: 6, 15-25

2011

Zabala, I.; San Martin, I.; Lersundi, M. & Elordui, A. (2011) “Graduate Teaching of Specialized Registers in a Language in the Normalization Process: Towards a comprehensive and Interdisciplinary Treatment of Academic Basque” In Sergio Maruenda-Bataller & Begoña Clavel-Arroitia (eds.) Multiple Voices in Academic and Professional Discourse: Current Issues in Specialised Language Research, Teaching and New Technologies. Cambridge Scholars Publishing, 208-218

2008

Zabala, I.; Aierbe, A.; Aldezabal, I.; Arregi, X.; Arriola; J.M.; Elordui, A.; Elosegi, A.; Elosegi, K.; Ezeiza, J.; Garcia; J.; Garcia; I.; Lersundi, M.; San Martin; I. eta Ugarteburu; I.(2008) “GARATERM: Diskurtso akademiko-profesionalaren didaktika eta garapena uztartzeko tresna informatikoen diseinu eta integrazioa helburu duen proiektua”. Espezialitate Hizkerak eta Terminologia jardunaldiak. Leioa.

2006

Zabala, I., Elordui, A. eta Martínez, M. (2006) “La variación terminológica en contextos sociolingüísticos minorizados: el caso de la lengua vasca” In M.T. Cabré, R. Estopà & C. Tebé (ed.) La terminología en el siglo XXI. Contribución a la cultura de la paz, la diversidad y la sostenibilidad. Actas del IX Simposio Iberoamericano de Terminología RITERM04. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 837-850

2005

Zabala, I. eta Elordui, A. (2005) “Euskara zientifikoaren normalizazioa: hizkuntzalarien ekarpena”. Euskera zienfiko-teknikoa: normalizazinotik homologazinora. Mendebalde Kultur Elkartea. Bilbo, 15-53

Elordui, A. eta Zabala, I. (2005) “Terminological Variation in Basque: Analysis of Texts of Different Degrees of Specialization” SKY Journal of Linguistics 18 (2005), 71-91