Argitalpenak

2019

Zabala, I. (2019) “The elaboration of Basque in academic and professional domains” In Grenoble, Lenore; Lane, Pia & Røyneland, Unn Unn Røyneland (ed.) Linguistic Minorities in Europe Online. The Gruyter Mouton.

2018

Zabala, I.(2018) “Euskararen lexiko espezializatuaren garapenaz eta harmonizazioaz” In Gidor Bilbao, Pruden Gartzia eta Mari Karmen Garmendia (koord.), Bai, jauna, bai: fisika euskaraz! Jose Ramon Etxebarria irakaslearen omenez. Bilbo: UEU, 349-358.

Zabala, I. (2018) “Euskararen lantze funtzionala eta profesionalen komunikazio-gaitasunen garapena osasun-alorrean” BAT Soziolinguistika Aldizkaria 108, 2018 (3): 11-34.

Zabala, I. (2018) “Euskararen terminologiaren garapena Terminologiaren Teoria Komunikatiboaren argitan” In Itziar Aduriz eta Ruben Urizar (ed.) Hizkuntzalari Euskaldunen III Topaketa. Zer berri?. Bilbo: UEU, 349-358.

Zabala, I.; Aldezabal, I.; Aranzabe, M.J.; Arriola, J. M.; Gonzalez-Dios, I.; Lersundi, M. (2018) “Corpus-driven Terminology Work for Describing Basque Academic Terminology: the Weaving Terminology Networks programme (TSE programme)”. EAFT Terminology Summit (Donostia 2018). Poster-saioa. (LABURPENA)

Zabala,I.; Aiartza, J.R.; Apraiz, A.; Aranburu, A.; Arizmendi, J. M.; Arrizabalaga, N.; Eiguren, A.; Garcia, J.; Martinez, I.; Odriozola, J.C.; Olazar, M.; Omaetxebarria, M. J.; Ortiz, M.; Oruetxebarria, O.; Zabala, N.; Zuloaga, O. (2018) “Interdisciplinary training assessment of communication skills for students with Basque as instruction language in the Faculty of Science and Technology at UPV/EHU University” 10th International Conference on Education and New Learning Technologies. Preoceedings. Palma de Mallorca: EDULERN18, 6216-6222.

2017

Zabala, I.(2017) “Light Nouns and Term Creation in Basque ” Terminàlia Nº 15 (2017): 17-37.

Aldezabal, I.; Aranzabe, M. J.; Diaz de Ilarraza, A.; Zabala, I. (2017) “Terminologia lantzeko baliabideak EHUn” Senez, 48 (2017), 211-216.

San Martin, I. (2017) “Terminologia Erreala Ikusgai egiten: Terminologia Sareak Ehunduz programa” Osagaiz, 1 (2017)


2016

Zabala, I.; San Martin, I.; Lersundi, M. (2016) “Learning terminology in order to become an active agent in the development of Basque biomedical registers” Language Learning in Higher Education. Journal of CercleS (European Confederation of Language Centres in Higher Education). De Gruyter Mouton. Volume 6, Issue 1 (May 2016). Special issue: Teaching Medical Discourse in Higher Education.


2015

Zabala, I.; Lersundi, M.; Martínez, M.; Requero, M. A.; Omaetxebarria, M.J. (2015) “Biokimikaren terminologiaren deskripzioa: erabilera errealetik hiztegietara” In Beatriz Fernandez eta Pello Salaburu (ed.) Ibon Sarasola, Gorazarre, Homenatge, Homenaje. UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. Bilbo, 679-692

2014

Zabala, I.; San Martin, I.; Lersundi, M. (2014) “Linguistic and sociolinguisitc factors that influence the detection, implantation and circulation of natural terminology in academic uses of Basque” In Pascaline Dury, José Carlos de Hoyos, Julie Makri-Morel, François Maniez, Vincent Renner & María Belén Villar Díaz (ed.) La néologie en langue de spécialité. Neology in specialized languages. La neología en lengua de especialidad. Publications du CRTT. Lyon (Francia), 141-164

2013

San Martin, I. (2013) “Terminologia sareak Ehunduz: unibertsitateko ikasgeletan erabiltzen den terminologia ikusgai egin nahi duen programa” In Xabier Alberdi eta Pello salaburu (ed.) Ugarteburu terminologia jardunaldiak (V). terminologia naturala eta terminologia planifikatua euskararen normalizazioari begira. UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. Bilbo, 20-32

Zabala, I; Lersundi, M.; Leturia, I.; Manterola, I. eta Santander, G. (2013) “GARATERM: euskararen erregistro akademikoen garapenaren ikerketarako lan-ingurunea” In Xabier Alberdi eta Pello salaburu (ed.) Ugarteburu terminologia jardunaldiak (V). terminologia naturala eta terminologia planifikatua euskararen normalizazioari begira. UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. Bilbo, 98-114

Angulo, P. eta Zabala, I. (2013) “Matematikako terminologia: erabilera errealetik hiztegietara” In Xabier Alberdi eta Pello salaburu (ed.) Ugarteburu terminologia jardunaldiak (V). terminologia naturala eta terminologia planifikatua euskararen normalizazioari begira. UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzua. Bilbo, 50-73

Zabala, I.; San Martin, I.; Lersundi, M. (2013) “La gestión de la variación terminológica en una lengua en proceso de normalización: el caso de la terminología anatómica en euskera” In Angels Llanes, Lirian Astrid Ciro, Lídia Gallego & Rosa Mateu (ed.) Applied Linguistics in the Age of Globalization. Lleida: Edicions i Publicacions de la Universitat de Lleida, 289-294

2012

Zabala, I.; San Martin, I.; Lersundi, M.; Azkue, J.J. & Mendizabal, J. (2012) “The Elaboration of Human Anatomy Terminology for the Basque Language: the Contribution of Translators, Linguists and Experts” Terminalia Vol: 6, 15-25

2011

Zabala, I.; San Martin, I.; Lersundi, M. & Elordui, A. (2011) “Graduate Teaching of Specialized Registers in a Language in the Normalization Process: Towards a comprehensive and Interdisciplinary Treatment of Academic Basque” In Sergio Maruenda-Bataller & Begoña Clavel-Arroitia (eds.) Multiple Voices in Academic and Professional Discourse: Current Issues in Specialised Language Research, Teaching and New Technologies. Cambridge Scholars Publishing, 208-218

2008

Zabala, I.; Aierbe, A.; Aldezabal, I.; Arregi, X.; Arriola; J.M.; Elordui, A.; Elosegi, A.; Elosegi, K.; Ezeiza, J.; Garcia; J.; Garcia; I.; Lersundi, M.; San Martin; I. eta Ugarteburu; I.(2008) “GARATERM: Diskurtso akademiko-profesionalaren didaktika eta garapena uztartzeko tresna informatikoen diseinu eta integrazioa helburu duen proiektua”. Espezialitate Hizkerak eta Terminologia jardunaldiak. Leioa.

2006

Zabala, I., Elordui, A. eta Martínez, M. (2006) “La variación terminológica en contextos sociolingüísticos minorizados: el caso de la lengua vasca” In M.T. Cabré, R. Estopà & C. Tebé (ed.) La terminología en el siglo XXI. Contribución a la cultura de la paz, la diversidad y la sostenibilidad. Actas del IX Simposio Iberoamericano de Terminología RITERM04. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 837-850

2005

Zabala, I. eta Elordui, A. (2005) “Euskara zientifikoaren normalizazioa: hizkuntzalarien ekarpena”. Euskera zienfiko-teknikoa: normalizazinotik homologazinora. Mendebalde Kultur Elkartea. Bilbo, 15-53

Elordui, A. eta Zabala, I. (2005) “Terminological Variation in Basque: Analysis of Texts of Different Degrees of Specialization” SKY Journal of Linguistics 18 (2005), 71-91