Azpiegitura

Terminologia Sareak Ehunduz programaren abiapuntua dira unibertsitateko irakasleek beren irakaskuntza-jarduerak aurrera eramateko sortzen dituzten dokumentuak. Izan ere, unibertsitateko esparru akademikoetan adituek egiten duten euskararen erabilera erreala deskribatzeko urratsak ematea da xede nagusia.

Programan parte hartzen duen irakasle bakoitzak ematen duen irakasgai baten materialak (irakaskuntza-gida, apunteak, power point-eko aurkezpenak, problemak, praktika-protokoloak, azterketak,…) igotzen ditu GARATERM lan-ingurunera. Behin testuak lan-ingurunera igota, egokiro inbentariatuta eta linguistikoki prozesatuta, kontsultak egin daitezke GARATERM corpusaren gainean. Dokumentuak lan-ingurunera igotzeko, pasa-hitz bat esleitzen zaio erabiltzaile bakoitzari. Bildutako dokumentuak hizkuntza-bilaketak eta azterketak egiteko ez ezik, terminologia erreala erauzteko ere erabiltzen dira. Termino-hautagaiak lan-ingurune berean integratuta dagoen Erauzterm termino-erauzle erdiautomatikoaren bitartez erauzten dira eta, ondoren, irakasle bakoitzak bere dokumentuetatik erauzitako euskarazko termino-hautagaiak balioztatu, eta beste hizkuntza batzuetako (gaztelania, ingelesa, frantsesa) ordainak bilatzen dizkie. Horrela, irakasgaiz irakasgai erabilitako terminoen glosategi eleaniztunak osatzea lortzen dugu.

Irakasleak osatzen doazen glosategiak Terminologia Zerbitzurako Online Sistema (TZOS) deritzon tresnan kargatzen dira. TZOSek aukera ematen du terminoak proposatzeko, kontsultak egiteko eta foroen bitartez terminologiaz eztabaidatzeko. Azpiegitura honen laguntzaz, irakasgaiz irakasgai erabiltzen den terminologia erreala biltzen goaz eta, termino multzo esangarria jasotzen dugunean, aldakortasuna deskribatzen hasteko moduan egongo gara. TZOSen terminoen inguruan biltzen joango garen informazioak aukera emango die adituei besteek erabiltzen duten terminologia kontsultatzeko eta finkapenerako proposamenak egiteko.

Normalizazio-ekimenetan parte hartzen duten eragileentzat ere (Terminologia Batzordea, Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuko Batzordea, EHUko Euskara Zerbitzua, EIMA…) kontsulta-gune interesgarria izan daiteke, informazioaz hornitzen goazen neurrian, edozein erabaki hartu aurretik adituen erabileraren berri eduki ahal izateko.

Terminologia Sareak Ehunduz: prozesuak eta azpiegitura infografia-web